Tehnoloogia

Java, J2EE

 1. eKooli peal välja arendatud tehnoloogia ülikiirete webiinfosüsteemide tegemiseks. Ideestik kuidas maksimaalselt vähendada suurte koormustega webiserverite trafficut andmebaasiga. Asja tuumaks on Andmebaasi sessioonide jaotur ehk DB pooling. Mis hoiab stabiilselt 5 sessiooni käigus. Vajadusel viib sessioonide arvu 500-ni. Ning algoritm kuidas hoida connectioneid aktiivsetena. Ning algoritm kuidas vajadusel connectione vähendada.
 2. Teine ideestiku tuum on selles kuidas kirjutada efektektiivne cache süsteem selleks, et võimalikult vähe koormata andmebaasisüsteemi, ülisuurte koormuste juures( 1000-5000 korraga kasutajat sees). On välja töötatud 10 erineva algoritmiga cache süsteem, mis toimib ka klasterdatud serverite puhul. Idee poolest klastri serverid vahetavad iga 10-1000 ms jooksul omavahel infot muutuste tabeli muutuste kohta, mille põhjal cache süsteem saab otsustada cache objektide vananemise üle.
 3. Tulemuseks on see, et õigesti kirjutatud CACHE süsteem koos korraliku klastrisüsteemiga vähendab andmebaasi koormust kuni 1000 korda.

Delphi

 1. Windowsis efektiivsete ja kasutusmugavate süsteemide programmeerimine. Kasutusel on Delphi 7. Ning järgmiste komponenditootjate parimad vahendid: PostgreDAC, ReportBuilder, DevExpress,JV components, TMS components.
 2. Digitaalsete dokumentide arhiveerimine andmebaasis, PDF, JPG, BMP, DOC. Vajadusel pilditöötlus ja PDF-ide genereerimine. Otsimine dokumentide seest.
 3. Infosüsteemi kirjutamine vastavalt kliendi soovidele, idee poolest kõik paberdokumendid andmebaasi ja süsteemi liidestamine muude programmidega, näiteks raamatupidamisprogrammidega.
 4. Reaalajasüstemeid Delphis. Andurite ja nõrkvoolu kaudu juhitavate välissüsteemide juhtimine. Võimalik arvutipoolt juhitavad süsteeme rakendada signalisatsiooni ülespanekul, ringraja kiiruse mõõtmisel, analoog ja digitaalseadmete juhtimisel ja näitude lugemisel erinevatelt välisseadmetelt.

Oracle, PostgreSQL, MSSQL

 1. Andmebaasimootori optimeerimine. Erinevate parameetrite analüüs ja vastavalt vajadusele väljahäälestamine.
 2. Andmebaasis kasutatavate indeksite analüüs ja optimeerimine. Välja on töötatud 10 sammuline algoritm, indeksite restruktureerimiseks, mis analüüsib olemasolevaid indekseid, andmebaasis mingil ajavahemikul tehtavaid SQL-e. Ning mille baasil saadud informatsioonist: vajadusel kompleksindeksite ümbertegemine, uute indeksite lisamine, kasututute indeksite kustutamine.
 3. Andmebaasis olevate protseduuride, view-de ja SQL-ide optimeerimine. SQL-i kirjutamise loogika ümerkirjutamine arvestades costbase optimizeri vajadustega. SQL-ides olevate funktsioonide maksimaalset välistamine. Stored protseduurides olevate for tsüklite välistamine, kui selleasemel saab kasutada deklaratiivset SQL keelt.
 4. Andmekaevandamis ülesannte lahendamine ORACLE analytics SQL-iga. Paljudes kohtades kasutatakse keerulisi ja kalleid andmekaevandamise (DATA MINING) tarkvarasid. Kuigi vajaliku funktsionaalsuse ja loogika andmeanalüüsiks saaks ära realiseerida ORACLE ANALYTICS SQL-iga.